De Thuisblijver

Harissa!
De smaak van
Proef ik in haar

Steden krakend in de zon
Terwijl ik luister naar

Het benauwende bomvolle lila
Brult een geit in de bussen

Ze legt op mijn oorbed te rusten:
Haar magische minnaars

Ze huichelen om de hoek van mijn gezwoeg

Tropisch licht!
De smaak van Harissa
Rilt ze koortsig op mijn tong

Ziet! Het oog keert zich om

Naar

Kraakhelder tropisch licht
Op steden zonder dons

Ril het koortsig op mijn lichaam

Diffuus verspreidt
zich wederom
de geur
van mijn Harissa!