Geen woorden

Geen woorden
zijn zo vuil
als die
die niet gezegd zijn,
maar die iedereen wil zeggen,
zonder dat het kan.
Omdat het niet hoort.
Omdat het zo is.
Het is traditie.

Geen woorden
zijn zo hard
als die
die niet gehoord worden,
maar die iedereen moet horen.
Dat het niet langer kan.
Dat het zo niet hoort.
Maar het is zo.
Het is traditie.

Geen woorden
praten goed
dat die,
die wel gezegd zijn,
en die iedereen gehoord heeft,
nergens terug te zien zijn.
Omdat het niet-
Omdat het zo-
Omdat-
Traditie?

Nee.
Laten we er maar geen woorden meer aan vuil maken.