Kampvuur in de stad

12466304_10153917914496940_2047464476698961516_oAfgelopen zondag 7 februari ben ik, Fleur Bodt, naar Kampvuur in de Stad geweest. De kaartjes hiervoor heb ik met de Wintergedichtenwedstrijd van Young Poets gewonnen. Het was een literaire avond in De Kleine Komedie te Amsterdam waar dichters en muzikanten in duo’s optraden. De vaak Engelstalige liedjes en Nederlandse gedichten werden omstebeurt gespeeld en uitgesproken en gingen soms ongemerkt in elkaar over. Het waren verrassende combinaties van al bestaande materialen die elkaar versterkten en, bewust of onbewust, verbindingen met elkaar aangingen.

Het kampvuur werd aangestoken door Lieke Marsman en muzikant Melle de Boer. Melle had zijn teksten geïllustreerd en deze werden tijdens het zingen en voordragen geprojecteerd. Voor het laatste gedicht van Lieke Marsman had Melle ook een aantal illustraties gemaakt.

Na dit duo was het de beurt aan Erik Jan Harmens en Anne Caesar van Wieren. De muziek werkte af en toe door als ondersteuning van de voordracht waardoor de woorden nog beter tot hun recht kwamen.

Ook Maartje Wortel en Anne Soldaat betraden samen het podium. Maartje Wortel droeg twee korte verhalen voor en Anne Soldaat wist met zijn stem en gitaar de sfeer van deze verhalen goed vast te houden waardoor het hele optreden een geheel werd.

clean-pete-awTjitske Jansen en het muzikale duo Clean Pete sloten de avond af, waarbij alvast begonnen werd aan de verhuizing die de ene helft van Clean Pete de volgende dag zou ondergaan. De spullen die niet meekonden in de verhuiswagen werden weggegeven aan het publiek. Tijdens het uitdelen van oude boeken en vergeten kledingstukken was er tijd voor wat gedichten en natuurlijk muziek.

Het was een bijzondere avond waarbij zang en poëzie en natuurlijk veel akoestische gitaren (welk instrument past nou beter bij een kampvuur) elkaar versterkten.