Ontkenning

De tijd zwaait met een tinnen ketting van afgescheurd ongenoegen.
Alleen geluk blijft zwevend in de ruimte.
Herstel is onvermijdelijk door acceptatie van niet waargemaakte illusies.
Of alleen het verlangen naar de uiteindelijke dood.
Niemand weet waarom, niemand vraagt waarom.