regen is slecht

voordat ik begin; ik zal je nooit wegspoelen.
ik heb ook ooit een poes zien wegdrijven omdat
het met kattenbakken uit de kattenhemel kwam
vallen. alle ondiepe schalen werden zee. alle

planten die daar in stonden verdwenen. ik zal je
drogen, dragen naar een plek waar mensen weten
dat regen slecht is, dat afgeschaft hebben,

in huizen kunnen wonen zonder dak.
groentes kurkdroog verbouwen.
in stof leven kunnen maken.