samen sterk

Je boosheid is diep geworteld
geprojecteerd op mijn handelen
voelt als onterecht
te korte blik wordend in het nu

zie alsjeblieft de grote lijn
maar voel ook de korte termijn
die arm om je schouder
letterlijk! maar ook in figuurlijke zin

er is veel om je heen ontstaan
dat is je vast niet ontgaan
de keuzes ook op jou zíjn
jou zíjn , zijn de keuzes gebaseerd

zie maar vooral voel
voel mijn input in
in jou zijn
jou zijn is is jou en mijn leven

je leven met drie kinderen
anders verlopen dan gedacht
gedacht de saamhorigheid
deze is anders gelopen dan bepleit

je leven is nu hier
in de werkelijkheid van
van gescheiden zijn
met de schaafwonden van des tijds

in ons samen zijn
heb ik me ook aangepast
aan het anders
en het anders voelen en beleven

beleven van de dagelijkse dag
de fase van het leven
het is net even anders als vertrouwd
het is ons leven samen samen het nu

leer van het leven
leer van het nu
leer van die ander blik
zie er de waarde van

onder schatten we niet de klus
de uitdaging is groot
de kans van slagen is klein
laten we in Gods naam anders zijn.