vliegen met de engelen

Spreid je vleugels uit kom dans met mij dan zweven we samen hoog in de hemel.

Speel op je harp voor mij ik wil naar die pure klanken luisteren ze brengen me op plekken waar ik nog nooit ben geweest

Ik zie het wel je ontfremt je over me maar niet alleen om mij maar om iedereen dat is je taak daar voor ben je geschapen je bent geen elf noch mens je bent engel van de allerhoogste