Vriendschap

Vriendschap is dierbaar. Vriendschap is mooi! Er gaat geen dag voorbij en ik denk niet aan vrienden of ben bij vrienden. Maar vrienden zijn meer, ze zitten diep in je hart!

Een lieve buurvrouw, een verre vriend, een klasgenootje, maar ook je collega’s: ‘Het leven wordt mooier met vrienden en vriendinnen!’

Zonder vrienden is er geen geluk
Vrienden zijn er om je te beschermen, aan te sturen en te delen. Vrienden beschermen elkaar tegen de onzekerheid van het menselijk bestaan, ze helpen elkaar en bieden troost. Maar vrienden sturen elkaar ook aan, ze confronteren de ander met de waarheid en geven aan wanneer diegene onredelijk wordt of de werkelijkheid uit het oog verliest. En vrienden delen: zoals een verjaardagstaart alleen lekker smaakt als je hem met anderen eet, zo voel je voorspoed pas echt als er anderen zijn om je geluk mee te delen. Een mens zonder goede vriend is een mens zonder geluk.

De band is uniek
Een vriendschap is uniek door zijn vorm. ‘Een familierelatie begint vanaf de geboorte en is oneindig, bij een liefdesrelatie weet je wanneer de relatie begon en eventueel ook wanneer deze ophield te bestaan. Maar zoiets als een vriendentijd is onmogelijk vast te stellen. De inhoud is bovendien niet voorgegeven, zoals dat bij collega’s of buren het geval is, of door de wet bepaald, zoals bij een huwelijk. Je deelt geen kinderen, geen hypotheek en ook geen bloedband. Er is maar één belang om bij elkaar te blijven en dat is wat je zelf uit de vriendschap haalt. De vorm en invulling is aan jou.’

Niet voor eeuwig
Vriendschap voor het leven bestaat echt, maar de meeste vriendschappen zijn beperkt houdbaar. Als je vragen aan mensen stelt als: ‘Met wie praat u over persoonlijke onderwerpen?’ of ‘Met wie spreekt u weleens af?’ Zeven jaar later stelden ze die vragen nog een keer en concludeerden dat ongeveer de helft van alle vrienden uit het sociale netwerk was verdwenen. Vriendschappen die op het werk, feestjes of in de vakantie ontstaan, hebben vaak de kortste levensduur. Eenmaal in een nieuwe baan of weer thuis na de zomer, verliezen mensen die soort vriendschappen vaak letterlijk uit het oog. Overigens nam het totaal aan aantal vrienden bij de ondervraagden niet af. Verlies van oude vrienden betekent ook ruimte voor nieuwe vrienden.