wat wil beklijven

Op handen werd zij gedragen
en voortgestuwd naar onbekende
oorden of plekken uit verhalen van
vreemde lippen die zij kuste het
welbehagen was haar lust en waar
zij reisde droomde zij om thuis te
komen maar tussen al die handen niet
de zijne die die in de hare blijven haken