Young Poets wordt Krå

Komkommers? nepnieuws? Nee, dit is echt! Young Poets wordt Krå!
 
Krå gaat op zoek naar een nieuwgeluid en creëert een platform waar nieuwe ideeën en initiatieven op het gebied van taal, tekst, geluid en beeld samenkomen.
‘Jong’ wordt door Krå uitgelegd als vernieuwing en experiment waarbij leeftijd geen rol speelt.
Door met gastcuratoren te werken kiest Krå elk half jaar een stem uit het veld die verschillende ideeën en groepen vertegenwoordigd. Voor de eerste periode is Marjolein van der Loo gastcurator.