Lichtelijk Verlicht

Over het feit dat mijn gevoel
Zich ergens aan wijd
Is niet te verklaren
Het brengt mijn gedachten niet tot bedaren

Echter ik voel mij toch vertrouwd
Mag ik dan toch voor jou
Mijzelf niet beschouwen
Als een stomme fout

Door de waanzin die ikzelf creëer
Op plekken zonder jou
En ik mijzelf benauw
In de hoop dat ik je niet bezeer

In onze armen zijn wij een
En dan gaat het niet om datgeen
Waarover ik denk of doel
Maar om ons gevoel